09027670436

021-49395

شرکت تولیدی بازرگانی جهان نوآوران سپانو ( نانو جهان )

تولید کننده عایقهای رطوبتی نانو جهان (JNS)

پرایمر مخصوص زیرسازی سیمان 5کیلویی

دسته بندی :

یک محصول جانبی قبل از استفاده از عایق دوجزیی الیافدار ، عایق نما و عایق استخر روی سیمان اجرا میگردد و باعث چسبندگی بیشتر عایق به سطح سیمان میگردد و استفاده از ان الزامی میباشد.

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰تومان ۱۶۲,۰۰۰تومان
وزن 5000 g
ابعاد 30 × 20 × 50 cm

این محصول بعنوان یک محصول جانبی قبل از استفاده از عایق دوجزیی الیافدار ، عایق نما و عایق استخر روی سیمان اجرا میگردد و باعث چسبندگی بیشتر عایق به سطح سیمان میگردد و استفاده از ان الزامی میباشد.

هر 5 کیلو برای پوشش 30 الی 40متر مربع سطح سیمان کافی میباشد.