09027670436

021-49395

شرکت تولیدی بازرگانی جهان نوآوران سپانو ( نانو جهان )

تولید کننده عایقهای رطوبتی نانو جهان (JNS)

پرایمرمخصوص زیرسازی سیمان20کیلویی

یک محصول جانبی قبل از استفاده از عایق دوجزیی الیافدار ، عایق نما و عایق استخر روی سیمان اجرا میگردد و باعث چسبندگی بیشتر عایق به سطح سیمان میگردد و استفاده از ان الزامی میباشد.

قیمت: ۵۶۰,۰۰۰تومان ۵۳۰,۰۰۰تومان
وزن 20000 g
ابعاد 30 × 20 × 50 cm

این محصول بعنوان یک محصول جانبی قبل از استفاده از عایق دوجزیی الیافدار ، عایق نما و عایق استخر روی سیمان اجرا میگردد و باعث چسبندگی بیشتر عایق به سطح سیمان میگردد و استفاده از ان الزامی میباشد.

هر20 کیلو برای پوشش 80 الی 100 متر مربع سطح سیمان کافی میباشد.

این محصول را به وسیله قلمو یا جاروی دسته دار روی سیمان اجرا کنید و پس 3 ساعت عایق اصلی را روی ان اجرا کنید.