ارتباط با ما

دفتر مرکزی:

اصفهان ،میدان جمهوری ،خیابان رباط اول ، کوی 6 ( صیرفیانپور ) – ساختمان JNS   – طبقه اول

تلفکس : 

031-33356670

031-33356680

031-33355655

روابط عمومی: 0913.601.2655

دفتر تهران1: 0912.003.0818

دفتر تهران2: 0938.219.9047

 WhatsApp: +989136012655

سامانه پیامکی: 2314 1000

با ما در ارتباط باشید: