09136012655

021-49395

شرکت تولیدی بازرگانی جهان نوآوران سپانو ( نانو جهان )

تولید کننده عایقهای رطوبتی نانو جهان (JNS)

مجوزات و استانداردها

تاییدیه ها از دانشگاه صنعتی اصفهان

تاییدیه ها از مرکز متالورژی رازی